Tuesday, February 16, 2010

Imam al-Ghazali: 4 Paksi Dalam Usul Fiqh

Empat paksi utama dalam usul fiqh boleh dikiaskan dengan proses penanaman sesuatu tanaman. Proses itu melibatkan empat paksi utama iaitu hasil tanaman, benih tanaman, proses penanaman dan penanam. Hasil tanaman ialah hukum seperti wajid, harus, dan makruh. Benih tanaman ialah dalil-dalil berkaitan dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' sahaja. Proses penanaman ialah kaedah mengeluarkan hukum dengan cara seperti pemahaman, pengaturan, penhajatan, dan logik pemikiran. Penanam ialah seorang mujtahid yang mengeluarkan hukum berdasarkan perspektifnya dan perspektifnya diakui dan diikuti seorang muqallid atau pengikutnya.

No comments: