Tuesday, December 7, 2010

Imam al-Ghazali: Pengetahuan Sesuatu Perkara

Suatu perkara boleh diketahui dengan dua kaedah. Kaedah pertama ialah pengetahuan ke atas zat sesuatu perkara seperti jisim, alam, baru atau hadis, dan lama atau qadim. Kaedah kedua ialah menisbahkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain dengan penafian atau pengisbatan. Sebagai contoh, alam ialah suatu perkara dan begitu juga lama atau qadim. Dengan menggabungkan dua perkara ini dengan penafian, maka terjadilah suatu ungkapan iaitu bukan alam ini lama atau qadim. Perbezaan antara dua kaedah ini berkaitan dengan kebenaran dan kekarutan atau pembohongan. Kaedah kedua amat memerlukan kebenaran dan kekarutan atau pembohongan. Amat mustahil untuk kebenaran atau kekarutan di amalkan dalam kaedah pertama. Sebagai contoh, apabila seseorang itu mengatakan lama atau qadim, tidak ada kebenaran dan kekarutan atau pembohongan atas ungkapan ini. Akan tetapi, apabila kaedah kedua digunakan seperti seseorang itu mengatakan bukan alam itu lama atau qadim, maka kebenaran dan kekarutan atau boleh digunakan untuk menentukan status ungkapan ini. Segala perkara di atas boleh dikaitkan dengan pengetahuan. Pengetahuan berkait rapat dengan pengenalan atau makrifah, pengilmuan, pengambaran, dan pengesahan. Semua pengilmuan memerlukan pengesahan. Pengenalan atau makrifah sesuatu perkara terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah pengenalan atau makrifah sesuatu perkara yang tidak memerlukan perbahasan. Sebagai contoh, lafaz perkataan perkara wujud tidak memerlukan perbahasan. Yang kedua ialah pengenalan atau makrifah sesuatu perkara yang memerlukan perbahasan dalam ruang lingkup yang munasabah.

Monday, December 6, 2010

Terlalu Ekstrem Dalam Makanan Halal?

Di Malaysia, Jakim merupakan organisasi tunggal yang mengeluar sijil halal untuk produk makanan. Ini bermakna produk yang tiada lambang halal Jakim tidak dijamin kehalalannya. Maka terdapat seruan dari sesetengah pihak untuk masyarakat Islam membeli produk yang hanya ada lambang halal Jakim sahaja kerana produk tersebut disahkan halal seratus peratus. Ini bermakna sebagai contoh, restoran-restoran yang tiada lambang halal Jakim tidak dijamin kehalalannya walaupun dimiliki dan diusahakan masyarakat Islam sendiri. Kalau kita bersetuju dengan seruan pihak tersebut, maka restoran-restoran ini harus diboikot kerana tiada lambang halal Jakim. Realitinya bukan mudah yang disangka. Di pihak pengusaha-pengusaha beragama Islam, mereka mungkin dengan mudah menyatakan tidak perlu akan lambang halal Jakim kerana keislaman mereka. Di pihak pengusaha-pengusaha bukan Islam, mereka mungkin berpendapat proses untuk mendapatkan lambang halal Jakim amat susah yang melibatkan prosedur-prosedur yang remeh dan rumit. Diharapkan agar perkara ini tidak menjadi suatu jalan untuk menjauhkan masyarakat bukan Islam daripada memahami Islam itu sendiri. Yang penting ialah penerangan yang berhikmah tentang makanan halal perlu dijalankan bagi mengelakkan salah faham antara masyarakat Islam dan bukan Islam.

Majlis Kenduri Kahwin Di Masjid?

Minggu lepas kebetulan saya balik ke rumah mertua saya, saya dijemput untuk menghadiri suatu majlis perkahwinan. Majlis tersebut telah diadakan di dalam kawasan masjid. Suasana majlis tersebut agak meriah. Juadah kenduri pula disediakan secara gotong-royong. Apa yang menarik ialah kesediaan pihak pengurusan masjid tersebut untuk membenarkan majlis tersebut diadakan di situ. Ini mengingatkan saya kepada sirah nabawi di mana fungsi masjid bukan sekadar untuk solat tapi untuk perkara-perkara lain. Malangnya, kebanyakan masyarakat Islam kita masih dibelenggu dengan anggapan masjid hanya sebagai tempat solat sahaja. Saya memuji usaha pihak pengurusan masjid membenarkan aktiviti tersebut. Diharapkan pelbagai aktiviti diadakan lagi supaya idea masjid hanya sebagai tempat solat dapat dihapuskan. Kalau boleh, dijemput sekali masyarakat bukan Islam menyertai aktiviti-aktiviti tersebut. Ini haruslah dianggap sebagai usaha dakwah kerana realitinya banyak masyarakat bukan Islam yang tidak memahami Islam. Ketidakfahaman ini sedikit sebanyak disumbangkan masyarakat Islam itu sendiri.

Sunday, April 4, 2010

Jalaluddin al-Rumi:Tubuh Yang Fana, Jiwa Yang Abadi

Kita boleh melupakan melakukan semua urusan kecuali satu. Sekiranya kita melupakan melakukan urusan itu ibarat kita tidak melaksanakan semua urusan. Sebagai contoh, seorang Raja mengarahkan utusannya untuk melakukan sesuatu tugas di sebuah kampung. Akan tetapi, utusan tersebut melakukan pelbagai urusan tetapi gagal melakukan tugasan yang diarahkan Raja tersebut. Maka utusan tersebut telah dianggap gagal melakukan tugasan yang di arahkan Raja tersebut. Kita wujud di dunia dengan sesuatu tujuan atau urusan yang mesti dilakukan. Amanat untuk melakukan tujuan atau urusan tersebut telah ditawarkan kepada syurga, bumi, dan gunung. Tetapi mereka menolak tawaran tersebut. Tapi kita menerima tawaran tersebut sehingga di anggap tidak adil pada diri sendiri dan bodoh (Al-Qur'an, 33:72).

Di kala syurga, bumi, dan gunung tidak menerima amanat tersebut, kita menerimanya. Sebab itu kita dimuliakan (Al-Qur'an, 17: 70). Tidak pula Tuhan berkata bahawa Kami telah memuliakan bumi. Maka menjadi kewajipan kita untuk melaksanakan amanat tersebut. Sebab itu sekali lagi, kita boleh melupakan semua perkara kecuali perkara tersebut. Tuhan telah menetapkan harga yang tinggi kepada kita. Sesungguhmya Tuhan telah membeli kita yang beriman jiwa kita, dan harta benda kita serta menjanjikan kita kenikmatan syurga (Al-Qur'an, 9:111). Oleh itu sekiranya kita membelanjakan untuk Tuhan, maka ganjarannya syurga abadi. Akan tetapi sekiranya kita membelanjakan untuk neraka, maka kita telah berlaku tidak adil pada diri kita sendiri.

Kita sering berdalih menyibukkan diri dengan ratusan amalan terpuji dengan mengatakan bahawa kita telah mempelajari ilmu fiqh, ilmu mantik, ilmu astronomi, ilmu perubatan dan sebagainya. Hakikatnya, semua ilmu ini hanyalah untuk faedah diri kita sendiri supaya kita dapat menjalani kehidupan yang senang dan ceria. Apabila kita menghalusi masalah-masalah di atas, akan kita sedari bahawa kita ialah substansi dan segala hal sebenarnya di bawah tapak tangan kita. Oleh itu, kita seharusnya sedar untuk menjadi apa sebenarnya sekiranya kita ialah substansi.

Di samping makanan yang kita makan bertujuan untuk menjaga fizikal kita, ada lagi makanan lain yang harus kita makan. Lupakah kita akan sabda Nabi Muhammad s.a.w yang menjelaskan bahawa baginda s.a.w sentiasa menghabiskan masanya dengan Tuhan dan Dia sentiasa memberinya makan dan minuman. Kita telah melupakan makanan ini dan menyibukkan diri dengan memakan makanan dunia pula.

Para golongan terpelajar begitu ajaib memahami segala ilmu pengetahuan. Mereka mempelajari segala ilmu yang merupakan bukan ilmu keutamaan mereka. Yang benar-benar penting sebenarnya ialah ilmu berkenaan diri mereka sendiri. Malangnya ramai antara mereka yang tidak mengetahuinya. Mereka sibuk secara melampau dalam mempelajari penilaian halal atau haram segala sesuatu seperti mengatakan bahawa yang ini halal dan yang itu haram. Mereka tidak mengetahui bahawa segala penilaian tersebut adalah kebetulan. Bahkan segala amal dan pengetahuan mereka tidak langsung memiliki hubungan dengan intisari atau hakikatnya. Hatta, sekiranya ianya dilemparkan kedalam api maka ia akan menjadi intisarinya.

Wednesday, March 24, 2010

A Malay Muslim In Restoran Daun Pisang: Mutton Or Lizard?

When I was living in Kota Bharu few years back, I noticed that a lot of Malay Muslims having meals in Restoran Daun Pisang. I do not know the present situation whether Malay Muslims in Kota Bharu are still preferring of having meals in Restoran Daun Pisang. I have a friend who used to go to Restoren Daun Pisang but now have repented hehe. I asked him what kind of meals that he would normally choose in Restoran Daun Pisang. He just said rice with mutton curry. I told him that in Kuala Lumpur, some of Restoran Daud Pisang cook mutton and lizard meat curry together. So there is a possibility of a person eating lizard meat curry hehe. He then started to vomit. He then knocked my head and I knocked his head back in laughter. In short, just be careful of what you are eating especially if you decide to choose meat. Who knows probably it is lizard meat hehe.

Friday, March 19, 2010

Ibn Daqiq al-'Aid r.a: Ulasan Hadis 40 - Hadis 1

Hadis 1 yang dinyatakan Imam an-Nawawi ialah hadis yang masyhur berkenaan niat. Hadis ini menerangkan bahawa sesuatu amal itu dimulakan dengan niat. Sekiranya niat itu kerana Allah s.w.t dan Rasul-Nya, maka amalan itu akan menuju ke arah Allah s.w.t dan Rasul-Nya. Sekiranya niat itu bukan kerana Allah s.w.t dan Rasul-Nya, maka amalan itu akan menuju ke arah apa yang diniatkan si pelaku amal tersebut.

Status hadis ini ialah sahih dan diriwayatkan Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim.

Imam as-Syafi'e r.a dan Imam Ahmad r.a menganggap bahawa hadis ini mempunyai martabat satu pertiga daripada ilmu. Imam al-Baihaqi menjelaskan bahawa amal manusia terjadi dengan hatinya, lisannya, dan tubuh badannya. Bahkan, niat merupakan salah satu daripada tiga komponen tersebut. Imam as-Syafi'e r.a menjelaskan bahawa hadis ini termasuk tujuh puluh bab dalam ilmu fiqh. Manakala para ulamak lain menjelaskan bahawa hadis ini mempunyai martabat satu pertiga daripada agama Islam.

Akhirnya, hadis ini kerap disebut oleh para ulamak di permulaan penulisan kitab-kitab berkaitan agama Islam sama ada daripada segi usuluddin, syariah, dan tasawwuf.

Imam an-Nawawi: Kelebihan Membaca al-Qur'an

Kelebihan membaca al-Qur'an boleh diterjemahkan melalui ayat-ayat al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah s.a.w.

Ayat-ayat al-Qur'an mengibaratkan mereka yang membaca al-Qur'an secara terang atau rahsia sebagai individu-individu yang mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan binasa. Bahkan mereka mengharap agar Allah s.w.t akan melimpahi mereka dengan segala ganjaran dan kelebihan akibat perniagaan tersebut(al-Fathir,29-30). Ini menunjukkan bahawa pembacaan al-Qur'an membawa kepada ganjaran-ganjaran kebaikan yang akan diberikan Allah s.w.t kepada si pembaca al-Qur'an tersebut.

Hadis-hadis Rasulullah s.a.w juga menerangkan kelebihan membaca al-Qur'an. Rasulullah s.a.w sebagai contoh menerangkan bahawa sebaik-baik manusia ialah mereka yang mempelajari dan mengajar al-Qur'an (al-Bukhari). Rasulullah s.a.w juga sebagai contoh mengharuskan seseorang itu ada sifat dengki terhadap mereka yang mengamalkan al-Qur'an siang dan malam daripada sudut untuk meniru sifat mereka yang mengamalkan al-Qur'an tersebut (al-Bukhari dan Muslim). Sebagaimana yang kita ketahui, setiap Muslim tidak boleh mempunyai sifat dengki kerana sifat ini ialah sifat yang tidak baik. Akan tetapi, setiap Muslim diharuskan bersifat dengki dengan mereka yang sentiasa membaca al-Qur'an. Bersifat dengki disini merujuk kepada keazaman setiap Muslim untuk juga berlumba-lumba membaca al-Qur'an pada setiap masa dan ketika.

Akhirnya, al-Qur'an bukan sahaja kalam Allah s.w.t yang menunjukkan pedoman tetapi merupakan ganjaran bagi setiap Muslim yang membacanya. Ganjaran-ganjaran yang dijanjikan Allah s.w.t semestinya dianggap setiap Muslim suatu bentuk motivasi untuk setiap Muslim tidak melupakan al-Qur'an yang merupakan sumber utama agama Islam.