Tuesday, March 2, 2010

Syeikh Daud al-Fathani: Berbeza Individu Berbeza Pemahaman

Pemahaman atau kepercayaan seseorang terhadap Tuhan berbeza. Ada yang percaya seratus-peratus setelah diberitahu tanpa mengetahui sebarang dalil atau bukti. Ini dinamakan al-muqallid. Ada yang percaya seratus-peratus setelah diberitahu dengan mengetahui sebarang dalil atau bukti. Ini dinamakan al-'arif. Ada yang percaya seratus peratus tanpa perlu diberitahu atau perlu mengetahui sebarang dalil atau bukti. Ini dinamakan al-khawas. Al-khawas mendapat kepercayaan seratus-peratus tersebut melalui penyaksian atau musyahadah mata hati. Penyaksian atau musyahadah mata hati ialah berkaitan Tajalli Tuhan. Tajalli Tuhan merujuk kepada tanda kebesaran Tuhan dan bukan kepada zat Tuhan. Sedalam mana penyaksian atau musyahadah mata hati bergantung kepada sejauh mana Tajalli Tuhan berlaku ketika penyaksian atau musyahadah tersebut. Tajalli Tuhan hanya pada mata hati dan bukan pada mata fizikal yang mana mata fizikal tidak mampu untuk menerima Tajalli tersebut sebagaimana yang berlaku kepada nabi Musa a.s. Oleh itu, perbezaan pemahaman atau kepercayaan seseorang terhadap Tuhan ialah suatu kemestian sebagaimana kebenaran yang dinyatakan dalam al-Qur'an.

No comments: