Friday, July 18, 2008

Undang-Undang Islam: Hak, Kepentingan Dan Kebajikan Kanak-Kanak Bahagian 3

Assalamualaikum dan hello.

Suatu perkara yang boleh dituntut kanak-kanak untuk melindungi hak, kepentingan, dan kebajikannya ialah pendidikan. Kepentingan pendidikan sudah sedia difahami dengan pembuktian yang banyak dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Jenis pendidikan yang perlu bagi kanak-kanak meliputi aspek rohani dan fizikal dalam batasan al-shariah iaitu usuluddin, fiqh, dan tasawwuf. Akan tetapi pengajaran mestilah mengikut pemahaman kanak-kanak itu sendiri. Seperkara lagi, tanggungjawab memberi pendidikan kepada kanak adalah tanggungjawab semua pihak. Di rumah, peranan ibu bapa amat penting. Sekirannya ibu bapa kurang ilmu, mesti dijemput ilmuwan untuk memberikan pendidikan di rumah ataupun dihantar kanak-kanak ke sekolah. Di sekolah, menjadi tanggungjawab guru untuk memberikan pendidikan kepada kanak-kanak. Tanggungjawab masyarakat sekeliling juga penting. Mereka juga ada tanggungjawab mendidik kanak-kanak secara bersama dengan ibu bapa. Contohnya, sekira kanak-kanak ke masjid jangan diherdik kanak-kanak sekirannya ada kesilapan yang dilakukan. Sepatutnya, dinasihat dengan cara yang baik kerana kanak-kanak tetap kanak-kanak. Bayangkan perasaan kita apabila dimarah akibat kesilapan yang tidak disengajakan. Di pihak kerajaan, prasarana-prasana yang Islamik harus disediakan juga. Akhirnya, kegagalan untuk mendidik kanak-kanak tersebut tanpa sebarang alasan yang kukuh akan menyebabkan kita disoal Allah s.w.t nanti.
Wassalam, terima kasih dan akan bersambung...

No comments: